.

Diploma Eki

Fakültemiz 2011-2015 yılları arasında EU Eğitim Komisyonu tarafından akreditesi gerçekleşmiş olan İngilizce diploma eki etiketine sahiptir. Diploma eki bütün öğrencilerimize otomatik ve ücretsiz olarak tahsis edilmektedir (Bknz: https://egitim.mehmetakif.edu.tr/haber/203/eu-egitim-komisyonu-tarafindan-2011-yilinda-akreditesi-gerceklesmis-ingilizce-diploma-eki-eu-egitim-komisyonu-tarafindan-2011-yilinda-akreditesi-gerceklesmis-ingilizce-diploma-eki). Fakültemiz tüm akademik birimlerinde Bologna süreci uyum çalışmaları ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) çalışmaları devam etmektedir. Öğrencilerimize verilen diploma ekinin bir örneği https://egitim.mehmetakif.edu.tr/haber/203/eu-egitim-komisyonu-tarafindan-2011-yilinda-akreditesi-gerceklesmis-ingilizce-diploma-eki-eu-egitim-komisyonu-tarafindan-2011-yilinda-akreditesi-gerceklesmis-ingilizce-diploma-eki adresinde yer almaktadır. Diploma ekinde Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model temel alınmaktadır. 

Fakültemiz Birimlerine Göre Diploma Ekleri 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Diploma Eki Örneği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Diploma Eki Örneği

Müzik Eğitimi Diploma Eki Örneği

Resim-İş Eğitimi Diploma Eki Örneği

Fen Bilgisi Eğitimi Diploma Eki Örneği

İlköğretim Matematik Eğitimi Diploma Eki Örneği

Okul Öncesi Eğitimi Diploma Eki Örneği

Sınıf Eğitimi Diploma Eki Örneği

Sosyal Bilgiler Eğitimi Diploma Eki Örneği

Türkçe Eğitimi Diploma Eki Örneği

İngilizce Öğretmenliği Diploma Eki Örneği

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları