.

Paydaş Katılımı

Fakültemiz iç paydaşlarını öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz, dış paydaşlarını ise İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere İl Müdürlükleri, Yükseköğretim Kurumları, STK’lar ve Mezun öğrencilerimiz oluşturmaktadır. Bu iki gruba kalite güvencesi sistemi kapsamında yıllık olarak çevrim içi anketler yoluyla ulaşılmakta ve dönütler toplanmaktadır.  

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları