.

İç Kalite Güvencesi

Fakültemizde kalite güvencesi sistemiyle ilgili çalışmalar, Üniversitemiz Kalite koordinatörlüğü https://kalite.mehmetakif.edu.tr koordinasyonunda ve birimimizde oluşturulan Birim Kalite Komisyonu tarafından yürütülmektedir. İlgili YÖK kararları, YÖKAK mevzuatı, Üniversitemiz stratejik planları ve kalite çalışmalarında belirtilen hedeflere uyumlu olarak, Fakülte Yönetimi ve Birim Kalite Komisyonunun koordinasyonunda, Anabilim Dalı Başkanlarımız, Kurul-Koordinatörlüklerimiz eş güdümlü olarak yürütülmektedir. 

https://yokak.gov.tr/Common/Docs/KidrKlavuz1.4/YOKAK_Degerlendirme_Olcutleri_3.1.pdf

https://egitim.mehmetakif.edu.tr/icerik/1079/938/birim-kalite-komisyonu

https://egitim.mehmetakif.edu.tr/icerik/1112/938/kalite-politikamiz

Kalite güvence sistemi kapsamında fakültemiz akademik birimlerinin eğitim ve öğretim faaliyetleri dönemlik öğrenci geri bildirimleriyle değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonuçları kapsamında kalitenin arttırılmasına ilişkin konular gözden geçirilmektedir. Öğretim dönemleri içerisinde birim- bölüm-Anabilim Dalı Başkanlıklarımız ve kurul ve komisyonlarımız tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

Üniversitemiz öğrencileri, Rektörlük makamına bağlı olarak oluşturulan ÖDEMER (Öğrenci Destek Merkezi) aracılığıyla taleplerini ve isteklerin doğrudan rektöre ulaştırabilir (ÖDEMER). Aynı şekilde birimimizde oluşturulan ve fakültemiz öğrencileri başta olmak üzere tüm öğrencilere açık olarak “Dekana yaz” uygulaması ile de taleplerini doğrudan iletebilmektedirler.

Fakültemiz akademik birimlerinin eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin çevrimiçi/online hizmetler, Uzaktan Eğitim Merkezi aracılığıyla kontrol edilmektedir. UZEM’den sorumlu birim yetkililerimiz, eğitim ve öğretim kalitesini olumlu etkileyecek uygulamalar veya süreçte eğitimde yaşanan aksaklıklar olması durumunda, fakültemiz akademik personelinin tamamının üye olduğu sosyal ağ grubundan anlık bilgilendirmekte ve gerekli destek sağlamaktadır.

Fakültemizde ulusal akreditasyon sürecine başlanmıştır. Bu kapsamda AKTS sistemimizde düzenli kontroller gerçekleştirilmektedir. 2020 yılında da akreditasyon çalışmalarının hazırlıklarını sürdüren Anabilim Dallarımızdan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı ile Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı akreditasyon sürecine başvurusunu Ocak 2021’de gerçekleştirmiştir. İngilizce Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği lisans programlarının da 2022 yılı içerisinde akreditasyon süreci tamamlandı. Fen Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Müzik Eğitimi ve Sosyal Bilgiler eğitiminde akreditasyon sürecinde değerlendirme aşamasında olup 2023 yılı sonu itibariyle tamamlanacaktır. Fakültemizde Birim kalite komisyonu ve akreditasyon komisyonu çalışmalarıyla tüm akademik birimlerimizin akredite olma süreci desteklenmekte, paydaş katılımı yaygınlaştırılmakta ve akademik personelimizin kalite güvencesi sistemi ve kalite kültürü geliştirilmektedir.

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları