.

Tarihsel Gelişim

Burdur Eğitim Fakültesi, 1965-1966 öğretim yılında "Burdur Kız Öğretmen Okulu" olarak öğretime başlamış, 1977-1978 öğretim yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsüne dönüştürülmüştür. 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Akdeniz Üniversitesi’ne bağlanmış, 1989-1990 eğitim öğretim yılından itibaren de Eğitim Yüksekokulu adını almıştır. 1992 yılında ise 3837 sayılı yasa ile kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlanarak Burdur Eğitim Fakültesi adını almıştır.

1993 yılına kadar sadece Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğretim yapılan fakültemizde 1993-1994 eğitim öğretim yılından itibaren Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalları açılarak özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaya başlanmıştır.

1995-1996 eğitim öğretim yılında ise mevcut bölümlerin yanında Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ve Sosyal Bilimler Eğitimi (Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı) Bölümleri ile 1997-1998 öğretim yılından itibaren Okul Öncesi Eğitimi Bölümü öğretime başlamıştır.

YÖK / Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde 1997-1998 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren fakültemizin bölüm ve anabilim dalları yeniden yapılanmıştır. 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren fakültemizde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (BÖTE) Anabilim Dalı ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı açılmıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında lisans eğitimi 2009-2010 öğretim yılında başlanmıştır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında da Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü lisans programı öğrenci alımına başlamıştır. Fakültemiz bünyesinde bulunan bölümler ve anabilim dalları aşağıda belirtilmiştir.

       Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

       Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Eğitimin Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

       Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

       Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

       Özel Eğitim Bölümü

Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

       Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

       Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

       Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı

 

Fakültemiz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programları 06.04.2025 tarihine kadar 3 yıl süre ile (EPDAD) Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akredite edilmiştir. 2022-2023 döneminde İngilizce Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programlarımız da EPDAD tarafından 01.05.2026 tarihine kadar 3 yıl süre  akredite edilmişlerdir, 2023-2024 döneminde de Müzik Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi programlarımız için akreditasyon başvurusunda bulunulmuştur.

Fakültemiz etkili öğretimin bütünleyicisi olarak gördüğü oryantasyon eğitimlerine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda yeni katılan öğrencilerimize oryantasyon eğitimi verilerek fakültemize ve çevreye uyumları sağlanmaktadır.

Fakültemizde öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinliklerle öğrencilerimizin hem akademik hem de psiko-sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerimizin üniversitemizin öğrenci topluluklarına katılımı desteklenmekte ve mekânlar sağlanarak çalışma olanakları sunulmaktadır. Öğrencilerimiz teorik ve uygulamalı derslerde elde ettikleri kazanımları öğrenci merkezli öğrenme anlayışına göre tasarlayarak birçok etkinlikte sunabilmektedir. 2021 yılında eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerimiz online ve yüz yüze olarak öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yurt içi ve yurt dışı eğitim alanında Sokrates/Erasmus, Farabi değişim programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin arttırılması için fakültemiz bünyesinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Fakültemizde 2021 yıl sonu itibarı ile 1823 kadın, 996 erkek, olmak üzere, toplam 2819 öğrenci öğrenim görmektedir. Akademik personel olarak; 28 profesör, 26 doçent, 34 doktor öğretim Üyesi, 2 doktor öğretim görevlisi, 10 öğretim görevlisi, 9 doktor araştırma görevlisi, 10 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 119 öğretim elemanı ve idari olarak 11  personel görev yapmaktadır 

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları