.

AKTS

Fakültemiz akademik birimlerinde yürütülen lisans programlarının eğitim ve öğretim amaçları ve program çıktıları “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” içerisinde değerlendirilmekte ve ayrıca alana özgü yeterlilikler de göz önünde bulundurulmaktadır. Eğitim öğretim programları, “Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi” kapsamında geliştirilmiş olan TYYÇ ile belirlenen hedeflere göre yapılmaktadır. Örneğin; ders kredileri, “Türkiye Yükseköğretim Yeterlikleri Çerçevesi'nde belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınarak kredilendirilmekte ve eğitim öğretim programları, dönem başına 30 AKTS olarak uygulanmaktadır. Lisans programlarının bulunduğu akademik birimler hakkında detaylı bilgiye https://egitim.mehmetakif.edu.tr/akademik/603/ adresinden ulaşılmaktadır.  Programların TYYÇ ilişkisine https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/# adresinden ulaşılabilmektedir.

Fakültemizde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğrenci iş yüküne dayalı tasarım, YÖKAK ve AKTS dikkate alınarak belirlenmektedir. Fakültemizde AKTS hesaplanmasında, 30 AKTS 1 yarıyıllık iş yüküne, 60 AKTS 1 yıllık iş yüküne, 1 AKTS = 25 –30 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir. Programların eğitim amaçları ve program çıktıları öğrenim sürecinde öğrencinin program çıktılarına dayalı öğreneceklerini ölçülebilir biçimde sunmak üzere planlanmaktadır. Öğrenci iş yükünün belirlenmesinde öğrencinin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptığı derslik içi ve derslik dışı çalışmalar ve sınavlar dikkate alınmaktadır. İş yükü üzerinden belirlenen AKTS’ler kamuoyuna açık olarak üniversitemiz resmi web sayfasında yer alan “AKTS Bilgi Paketi” adı altında, https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/# adresinde Fakültemizin akademik birimlerine ait alt başlıklarda duyurulmaktadır. 

Fakültemiz tüm akademik birimlerinde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) çalışmaları devam etmektedir ( https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/# ). Ayrıca fakültemiz yapmış olduğu ulusal ve uluslararası protokoller aracılığıyla öğrenci öğrenim hareketliliğine katkı sağlamaktadır

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları