.

Kalite Politikamız

Fakültemiz hedeflerini gerçekleştirmek üzere paydaşlarımız olan YÖKAK, YÖDAK, MAKÜ, TYYÇ, EPDAD ve MEB’in  belirttiği Kalite Deklarasyonun’un  ilkelerini esas alır ve sürekli araştırma-iyileştirme-geliştirme odaklıdır.

 

Bu kapsamda Eğitim Fakültesi olarak kalite politikamız;

 • Kalite Politikasının uygulanmasında öğretim, bilimsel, sanatsal ve profesyonel çalışmalarının süreç ve sonuçlarının kullanıcıları, öğretim elemanlarımız, mezunlarımız, öğrencilerimiz ile olduğu gibi dış paydaşlar, yurtiçi ve yurtdışındaki yüksek öğretim kurumları ile de işbirliği yaparak gerçekleştirilmesini,

 • Eğitim, araştırma ve bilimsel ve sanatsal çalışmaların başarılı uygulama süreçlerinde iş ve iş süreçlerindeki kullanıcıların gereksinimlerini yerine getirilmesini,

 • Eğitim Fakültesi hizmetlerinin kalitesi konusunda şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalarak güven ve memnuniyet sağlanmasını,

 • Öğretmen adaylarının ve Mezunlarının eğitimsel, bilimsel ve mesleki başarılarıyla tanınmasını ve onları uluslararası eğitim ve araştırma trendlerine eşit bir ortak olarak yetiştirilmesini,

 • Mezuniyet sonrasını takibinin gerçekleştirilmesini ve kariyer gelişim aktiviteleri ile desteklenmesini,

 • Dünyadaki eğitim trendlerine uygun bir şekilde, gerekliliklere ve yeterliklere uygun olarak ders içeriklerinin yenilenmesini

 • Öğretim ve öğretim dışı personelin bilgi ve becerilerinin geliştirmesini,

 • Malzeme ve insan kaynağının optimum kullanımını,

 • Bilimsel araştırma ve sanatsal faaliyetlerin kalitesinin artırılmasını,

 • Çalışma koşullarının ve ekipmanların kalitesinin iyileştirilmesini,

 • Çalışanların ve öğrencilerin öz değerlendirme ve kalite değerlendirmedeki rolünün güçlendirmesini,

 • Fakültemizin tüm organizasyonel seviyelerde Kalite Politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini,

 • Fakültemiz bünyesindeki organizasyon birimlerinde görevli tüm çalışanların hak ve yükümlülüğündeki yönetim sürecinin kalitesini

esas alır. 

Kalite

 • KBYS
 • Fakülte Hakkında Bilgiler
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Planlar ve Raporlar
 • Memnuniyet Anketi Sonuçları