.

Kalite Politikamız

Fakültemiz hedeflerini gerçekleştirmek üzere paydaşlarımız olan YÖKAK, YÖDAK, MAKÜ, TYYÇ, EPDAD ve MEB Kalite Deklarasyonu ilkelerini esas alır ve sürekli araştırma-iyileştirme-geliştirme odaklıdır.

 

Bu kapsamda MAKÜ Eğitim Fakültesi olarak kalite politikamız;


•Eğitim Fakültesi hizmetlerini şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalarak sürdürmek,

•Evrensel bilime ve millî kültürün oluşmasına katkı sağlayan öğrenme ve araştırma isteğini teşvik eden yüksek akademik ve mesleki niteliklere sahip öğretmen yetiştirmek,

•Kurum kültürüne uygun olarak; kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı alanlarında çağın gereksinimleri ve eğilimlerine göre sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek,

•Kurumsal karar verme süreçlerini iç ve dış paydaşların katılımını sağlayarak yürütmek,

•Üretilen bilimsel bilgi, teknoloji ve hizmeti iç ve dış paydaşlar aracılığı ile toplum yararına sunmak,

•Tüm çalışmalarında evrensel, bilimsel, akademik ve mesleki etik değerleri merkeze almak şeklinde belirlenmiştir.

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları