.

Stratejik Amaçlar

Fakültemiz, kalite güvence sistemi kapsamında, Üniversitemizin 2017-2021 Stratejik Planlarıyla da uyumlu olarak https://sgdb.mehmetakif.edu.tr/form/229/366/stratejik-planlar,  insan kaynaklarının, fiziki mekanların ve eğitim ortamlarının fakülte misyonumuzu ve vizyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik verimli ve etkili bir şekilde kullanımını hedeflemektedir

Kalite

 • KBYS
 • Fakülte Hakkında Bilgiler
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Koordinatörlükler ve Danışmanlıklar
 • Kalite Güvence Sistemi
 • Eğitim-Öğretim
 • Araştırma-Geliştirme
 • Toplumsal Katkı
 • Yönetim Sistemi
 • Planlar ve Raporlar
 • Kalite Formları
 • Memnuniyet Anketi Sonuçları