.

Stratejik Amaçlar

Fakültemiz kalite güvencesi sistemi kapsamında, Üniversitemizin 2022-2026 Stratejik Planı ile uyumlu olarak insan kaynaklarının, fiziki mekânların ve eğitim ortamlarının fakülte misyonumuzu ve vizyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik verimli ve etkili bir şekilde kullanımını hedeflemektedir.


MAKÜ Eğitim Fakültesi Kalite Politikası ve Stratejik Hedefler 2022-2026

MAKÜ Eğitim Fakültesi Kalite Politikası ve Stratejik Hedefler (2022-2026) - Temel Akademik Faaliyetler Analizi (2022 ve 2023 Yılı) 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile Üniversitemizin 17 Stratejik Hedefinin İlişki Matrisi


Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları