.

İdari Personel

Mehmet Salih GÜLHAN
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 4017
E-posta: msgulhan@mehmetakif.edu.tr
Meryem KARA
Bilgisayar İşletmeni
Büro Personeli
Telefon: +90 248 213 4134
E-posta: meryemkara@mehmetakif.edu.tr
Kadriye ASLANTÜRK ÖZER
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 4073
E-posta: kaslanturk@mehmetakif.edu.tr
Ali ERKLİ
Bilgisayar İşletmeni
Bölüm Sekreteri - Mali İşler
Telefon: +90 248 213 4015-4018
E-posta: aerkli@mehmetakif.edu.tr
Feza BÜYÜKKAYA
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 4013
E-posta: fengurlu@mehmetakif.edu.tr
Ramazan DURMUŞ
Şef
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 4016
E-posta: rdurmus@mehmetakif.edu.tr
Orhan TEPEDELEN
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 4074
E-posta: otepedelen@mehmetakif.edu.tr
Kerra YAPALAK
Tekniker
Telefon: +90 0248 213 4000
E-posta: kyapalak@mehmetakif.edu.tr
Zübeyde ÖĞMEN
Şef
Personel İşleri
Telefon: +90 248 213 4009
E-posta: zkaradag@mehmetakif.edu.tr
Fatma SAKIZLI
Sürekli İşçi
Sekreter
Telefon: +90 248 213 4000
E-posta: fsakizli@mehmetakif.edu.tr
Şule ŞENGÜL
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 4014
E-posta: sturker@mehmetakif.edu.tr
Abdurrahman ÇETİN
Fakülte Sekreteri
Telefon: +90 248 213 4006
E-posta: acetin@mehmetakif.edu.tr
İlknur PATIR
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri-Ambar Ayniyat Taşınır
Telefon: +90 248 213 4005
E-posta: ipatir@mehmetakif.edu.tr

Fakültemiz

  • Tanıtım
  • Tarihçe
  • Misyon & Vizyon
  • İdari Personel
  • İletişim-Dekanlık
  • İletişim-Öğrenci İşleri