.

İdari Personel

Abdurrahman ÇETİN
Fakülte Sekreteri
Telefon: +90 248 213 4006
E-posta: acetin@mehmetakif.edu.tr
Zübeyde ÖĞMEN
Şef
Personel İşleri
Telefon: +90 248 213 4009
E-posta: zkaradag@mehmetakif.edu.tr
Kemal ŞAKIR
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler
Telefon: +90 248213 4018
E-posta: ksakir@mehmetakif.edu.tr
Şerife KOÇAK KÖRÖZLÜ
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 4074
E-posta: skocak@mehmetakif.edu.tr
Yunus BEKTAŞ
Bilgisayar İşletmeni
Ambar Memuru
Telefon: +90 248 213 4134
E-posta: ybektas@mehmetakif.edu.tr
Ali Aytaç AKÇA
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 4012
E-posta: aliakca@mehmetakif.edu.tr
Sinem ÇİFTÇİ
Bilgisayar İşletmeni
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 4015
E-posta: sciftci@mehmetakif.edu.tr
Gülsun SÖYLEMEZ BOZ
Bilgisayar İşletmeni
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 4016
E-posta: gsboz@mehmetakif.edu.tr
Fatma SAKIZLI
Sürekli İşçi
Sekreter
Telefon: +90 248 213 4000
E-posta: fsakizli@mehmetakif.edu.tr
Kadriye ASLANTÜRK
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 4073
E-posta: kaslanturk@mehmetakif.edu.tr
Emsal GÖK
Sürekli İşçi
Yazı İşleri
Telefon: +90 248 213 4005
E-posta: emsalgok@mehmetakif.edu.tr
Feza BÜYÜKKAYA
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 4013
E-posta: fengurlu@mehmetakif.edu.tr
Aydın BİLİCİ
Bekçi
Telefon: +90 248 213 4011
E-posta: abilici@mehmetakif.edu.tr
İlknur PATIR
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 4250
E-posta: ipatir@mehmetakif.edu.tr
Şule ŞENGÜL
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 4014
E-posta: sturker@mehmetakif.edu.tr
Figen ÜNAL
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 3709
E-posta: funal@mehmetakif.edu.tr

Fakültemiz

  • tanıtım
  • tarihçe
  • misyon & vizyon
  • idari personel
  • koordinatörlük ve danışmanlıklar