.

Kalite Güvence Sistemi

Stratejik Amaçlar

Fakültemiz kalite güvencesi sistemi kapsamında, Üniversitemizin 2022-2026 Stratejik Planı ile uyumlu olarak insan kaynaklarının, fiziki mekânların ve eğitim ortamlarının fakülte misyonumuzu ve vizyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik verimli ve etkili bir şekilde kullanımını hedeflemektedir.

İç Kalite Güvencesi

Fakültemizde kalite güvencesi sistemiyle ilgili çalışmalar, Üniversitemiz https://kalite.mehmetakif.edu.tr adresinde belirtilen hedeflere uyumlu olarak, Anabilim Dalı Başkanlarımız, Kurul-Koordinatörlüklerimiz ve Birim Kalite Komisyonumuz tarafından eş güdümlü olarak yürütülmektedir. Kalite güvence sistemi kapsamında fakültemiz akademik birimlerinin eğitim ve öğretim faaliyetleri dönemlik öğrenci geri bildirimleriyle değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonuçları kapsamında kalitenin arttırılmasına ilişkin konular gözden geçirilmektedir. Üniversitemizin yıl içerisinde gönderdiği bölüm-birim değerlendirmeleri de ayrıca Anabilim Dalı Başkanlıklarımız tarafından değerlendirilmektedir.

Öğrencilerimiz,  ÖDEMER (Öğrenci Destek Merkezi) aracılığıyla taleplerini ve şikâyetlerini bize ulaştırabilmektedir (https://odemer.mehmetakif.edu.tr). Fakültemiz akademik birimlerinin eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin faaliyetleri Uzaktan Eğitim Merkezi aracılığıyla kontrol edilmektedir. UZEM’den sorumlu birim yetkililerimiz, eğitim ve öğretim kalitesini olumlu etkileyecek uygulamalar veya süreçte eğitimde yaşanan aksaklıklar olması durumunda, fakültemiz akademik personelinin tamamının üye olduğu sosyal ağ grubundan anlık bilgilendirmekte ve gerekli destek sağlamaktadır.

Fakültemizde ulusal akreditasyon sürecine başlanmıştır. Bu kapsamda AKTS sistemimizde düzenli kontroller gerçekleştirilmektedir. 2020 yılında da akreditasyon çalışmalarının hazırlıklarını sürdüren Anabilim Dallarımızdan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı ile Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı akreditasyon sürecine başvurusunu Ocak 2021’de gerçekleştirmiştir. İngilizce, İlköğretim Matematik ve Sınıf Öğretmenliği programlarının da 2022 yılı içerisinde akreditasyon başvuruları yapmaları için hazırlıklar başlatılmıştır. Birim kalite komisyonu aracılığıyla tüm akademik birimlerimizin akredite olma sürecinde destek vermek, katılımı yaygınlaştırmak ve akademik personelimizi kalite güvencesi sistemi hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Paydaş Katılımı

Fakültemiz iç paydaşlarını öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz, dış paydaşlarını ise İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere İl Müdürlükleri, Yükseköğretim Kurumları, STK’lar ve Mezun öğrencilerimiz oluşturmaktadır. Bu iki gruba kalite güvencesi sistemi kapsamında yıllık olarak çevrim içi anketler yoluyla ulaşılmakta ve dönütler toplanmaktadır.  

 


Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Planlar ve Raporlar
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları