.

Kalite Güvence Sistemi

Misyon ve Stratejik amaçlar

Fakültemiz, kalite güvence sistemi kapsamında, Üniversitemizin 2017-2021 Stratejik Planlarıyla da uyumlu olarak (https://sgdb.mehmetakif.edu.tr/form/229/366/stratejik-planlar),  insan kaynaklarının, fiziki mekanların ve eğitim ortamlarının fakülte misyonumuzu ve vizyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik verimli ve etkili bir şekilde kullanımını hedeflemektedir.

 İç Kalite Güvencesi

Fakültemizde kalite güvence sistemiyle ilgili çalışmalar, Üniversitemiz https://kalite.mehmetakif.edu.tr adresinde belirtilen hedeflere uyumlu olarak, Anabilim Dalı Başkanlarımız, Kurul-Koordinatörlüklerimiz ve Birim Kalite Komisyonumuz tarafından eş güdümlü olarak yürütülmektedir. Kalite güvence sistemi kapsamında fakültemiz akademik birimlerinin eğitim ve öğretim faaliyetleri dönemlik öğrenci geri bildirimleriyle değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonuçları kapsamında kalitenin arttırılmasına ilişkin konular gözden geçirilmektedir ( Bknz: Ek -1, Ek-2, Ek-3, Ek- 4). Ünivesitemizin yıl içerisinde gönderdiği bölüm-birim değerlendirmeleri de ayrıca Anabilim Dalı Başkanlıklarımız tarafından değerlendirilmektedir.

Öğrencilerimiz,  ÖDEMER (Öğrenci Destek Merkezi) aracılığıyla taleplerini ve şikayetlerini bize ulaştırabilmektedir (https://odemer.mehmetakif.edu.tr). Fakültemiz akademik birimlerinin eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin faaliyetleri Uzaktan Eğitim Merkezi aracılığıyla kontrol edilmektedir. UZEM’den sorumlu birim yetkililerimiz, eğitim ve öğretim kalitesini olumlu etkileyecek uygulamalar veya süreçte eğitimde yaşanan aksaklıklar olması durumunda, fakültemiz akademik personelinin tamamının üye olduğu sosyal ağ grubundan anlık bilgilendirmekte ve gerekli destek sağlamaktadır. 2020 yılında, uzaktan eğitim sürecine ilişkin öğrencilerimizin geri bildirimleri Ek 3’te verilen anket üzerinden alınmıştır.

Fakültemizde ulusal akreditasyon sürecine başlanmıştır. Bu kapsamda AKTS sistemimizde düzenli kontroller gerçekleştirilmektedir. 2020 yılında da akreditasyon çalışmalarının hazırlıklarını sürdüren Anabilim Dallarımızdan   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı ile Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı akreditasyon sürecine başvurusunu Ocak 2021’de gerçekleştirmiştir.  Fakültemizde kurduğumuz birim kalite komisyonu aracılığıyla tüm akademik birimlerimizin akredite olma sürecinde destek vermek, katılımı yaygınlaştırmak ve akademik personelimizi kalite güvence sistemi hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.


Paydaş Katılımı

Fakültemiz iç paydaşlarını öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz, dış paydaşlarını ise İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere İl Müdürlükleri, STK’lar ve Mezun öğrencilerimiz oluşturmaktadır. Bu iki gruba, 2020 akademik yılı Güz Dönemi sonunda, çevrim içi anket yoluyla ulaşılmış ve geri dönütler toplanmıştır.

İç paydaşlarımızın (Katılımcı Sayısı: 1266) Eğitim Fakültemize ilişkin görüş ve önerilerine bakıldığında; öğrencilerimizin çoğunun Fakültemizin uzaktan eğitim yoluyla yürütmekte olduğu derslere yönelik memnuniyetlerini ifade ettikleri görülmektedir. Öğrencilerimizin derslerin süreleri, derslerin içerikleri, ek kaynakların yeterliliği, öğretim üyelerinin hazırlıklı oluşu, derslerin tekrar izlenebilirliği ve derslerin anlaşılabilirliği konularında memnuniyeti yüksektir. Öğrencilerimizin memnuniyet oranlarının düşük olduğu konuların ise derslerin verimliliği ve genel teknik sorunlar olduğu görülmüştür.  İç paydaşlar hakkında detaylı veriler Ek-3’te verilmiştir.

Dış paydaşlarımızın (Katılımcı Sayısı: 327)0 Eğitim Fakültesine ilişkin görüş ve önerilerine bakıldığında Fakültemizin sağlam, kaliteli, yenilikçi ve projelere açık, destekleri ilgili ve tecrübeli yaptıkları görülmüştür. Dış paydaşlardan bazıları doktora programlarının sayısının arttırılmasını, öğretmenlik uygulamasına gelen öğrencilerin istekliliğinin arttırılmasını, köy okulları ile daha fazla etkileşim kurmaya yönelik adımların atılmasını önermişlerdir. Dış paydaşlar ile ilgili detaylı veriler Ek-2’de verilmiştir.

Uluslararasılaşma

Fakültemizde 2020 yılı itibariyle 87 yabancı öğrenci eğitim öğrenimine devam etmektedir. Fakültemiz 2011-2015 yılları arasında EU Eğitim Komisyonu tarafından akreditesi gerçekleşmiş olan İngilizce diploma eki etiketine  sahiptir. Diploma eki bütün öğrencilerimize otomatik ve ücretsiz olarak tahsis edilmektedir (Bknz: https://egitim.mehmetakif.edu.tr/haber/203/eu-egitim-komisyonu-tarafindan-2011-yilinda-akreditesi-gerceklesmis-ingilizce-diploma-eki-eu-egitim-komisyonu-tarafindan-2011-yilinda-akreditesi-gerceklesmis-ingilizce-diploma-eki)

Fakültemiz tüm akademik birimlerinde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) çalışmaları devam etmektedir ( https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/# ). Ayrıca fakültemiz yapmış olduğu ulusal ve uluslararası protokoller aracılığıyla öğrenci öğrenim hareketliliğine katkı sağlamaktadır. Erasmus+  ve Mevlana anlaşmaları gereği öğrencilerimiz farklı ülkelerde eğitim öğretim görme imkanına sahip olmakta ve kendilerini küresel anlamda geliştirmektedirler. Aşağıdaki tabloda Erasmus+ ve Mevlana programları yoluyla yapılan uluslararası anlaşmalara yer verilmiştir.

(https://iro.mehmetakif.edu.tr/)

https://egitim.mehmetakif.edu.tr/haber/223/diploma-eki-diploma-eki

 

Fakültemiz Erasmus+ Anlaşmaları

Birim

Ülke

Eğitim Bilimleri

Polonya, Norveç, Bulgaristan, Macaristan, Portekiz, İspanya, Almanya, İtalya, Yunanistan, Litvanya

İlköğretim Matematik Eğitimi

Yunanistan

Sınıf Eğitimi

Makedonya

Müzik Eğitimi

Polonya, İtalya

Resim-iş Eğitimi

Makedonya, İtalya, İspanya, Çek Cumhuriyeti

Okul Öncesi Eğitimi

Litvanya, Polonya, İspanya, Makedonya

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Makedonya, Finlandiya, Polonya

İngilizce Öğretmenliği

Makedonya, Polonya, Portekiz, Litvanya, Romanya

 

 Fakültemiz Mevlana Anlaşmaları

Birim

Ülke

İngilizce Öğretmenliği

Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Karadağ

Okul Öncesi Eğitimi

Kanada

Müzik Eğitimi

Kırgızistan

Resim-iş Eğitimi

Kırgızistan

Kalite

  • KBYS
  • Fakülte Hakkında Bilgiler
  • Birim Kalite Komisyonu
  • Koordinatörlükler ve Danışmanlıklar
  • Planlar ve Raporlar
  • Kalite Formları
  • Memnuniyet Anketi Sonuçları