TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Türkçe Eğitimi Bölümü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde Türkçe öğretmenliği alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi  ve  bu öğretimin kapsamı doğrultusunda genel kültür  konuları üzerine eğitim vermektedir.

Türkçe Eğitimi Bölümünün amacı, ilköğretim okullarına Türkçe dersleri verebilecek yetenekte ve donanımda Türkçe öğretmeni yetiştirebilmektir. Bu amaca yönelik olarak, Yükseköğretim Kurulunun Türkçe Eğitimi Bölümü çerçeve programı doğrultusunda alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür dersleri,  alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde, alandaki son gelişmeler izlenerek ve çağdaş teknolojiden de yararlanılarak teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Öğrenciler ÖSYM'nin düzenlediği sınav sonucuna göre bölüm programına kayıt yaptırabilirler. Bölümde öğretim dili Türkçedir ve öğrenim süresi 4 yıldır. Bu gün itibarı ile bölümümüzde lisans düzeyinde normal ve ikinci öğretim programlarında yaklaşık 350 öğrenci öğrenim görmektedir. Bölüm mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve özel sektöre bağlı okullarda ve dershanelerde Türkçe öğretmenliği yapabilirler. Ayrıca, Türkçe öğretim merkezlerinde de iş bulma olanakları vardır. Bununla birlikte bölüm mezunlarımızın, kendi üniversitemizin ve diğer üniversitelerin Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda ve Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda lisansüstü eğitim görme olanakları da bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri araştırma yapma ve bilgiye ulaşma sürecinde üniversite ve fakülte kütüphanesinden ve okuldaki bilgisayar donanımından kolaylıkla yararlanabilirler. Üniversite ve fakülte kütüphanesi, Türkçe eğitimine yönelik hazırlanmış birçok yazılı kaynağa sahiptir ve bu kaynakların sayısı son araştırmalar doğrultusunda gün geçtikçe zenginleştirilmektedir. Ayrıca fakülte kütüphanesi, aylık yayınlanan birçok dil ve edebiyat dergisine de sürdürümcüdür. Bununla beraber kütüphanede, meslek öğretimine yönelik konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan bilimsel dergilere de ulaşmak mümkündür.

Bütün bunlara ek olarak, Türkçe Eğitimi Bölümü, yaratıcısı ve gerçekleştiricisi olduğu çeşitli bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla,  üniversitede ve eğitim fakültesinde dinamik bir eğitim-öğretim ortamının oluşturulmasında etkin bir rol oynamaktadır.

DERSLER İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Eğitim Fakültesi Dergisi