.

Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verilebilirlik

Fakültemizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içeren bütün faaliyetlerimiz hesap verilebilirlik, şeffaflık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda Fakültemizin https://egitim.mehmetakif.edu.tr web adresinde yayınlanmaktadır.

İç ve dış paydaşlarımız ile faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız  ilgili birimlerimize egitim@mehmetakif.edu.tr kurumsal adresi üzerinden ulaşabilmekte ve bilgi almaları adresimiz aracılığıyla sağlanmaktadır.

Kalite

 • KBYS
 • Fakülte Hakkında Bilgiler
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Koordinatörlükler ve Danışmanlıklar
 • Kalite Güvence Sistemi
 • Eğitim-Öğretim
 • Araştırma-Geliştirme
 • Toplumsal Katkı
 • Yönetim Sistemi
 • Planlar ve Raporlar
 • Kalite Formları
 • Memnuniyet Anketi Sonuçları