GENEL BİLGİ - Tanıtım

Yerleşke

Fakültemiz Yerleşkesi Burdur-Antalya yolu üzerinde, şehir merkezine 7 km uzaklıktadır.

Derslik ve Laboratuarlar

Fakültemizde 30 adet derslik, 1 adet kimya laboratuarı, 1 adet fizik laboratuarı, 1 adet biyoloji laboratuarı, 1 adet fen bilgisi laboratuarı ve 3 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bütün dersliklerimizde bilgisayar ve projeksiyon aleti yer almaktadır.

Kafeterya

Eğitim fakültesi yerleşkemizde öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, dinlenebilecekleri ayrıca yemek yiyebilecekleri 07.30-21.00 saatleri arasında açık olan geniş bir kafeterya yer almaktadır.
Öğrencilerimize Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde fakültemizde yer alan yemekhanede her gün 11.30-13.30 saatleri arasında öğle yemeği hizmeti verilmektedir.

Kültürel ve Sosyal Hizmetler

Fakültemiz etkili öğretimin bütünleyicisi olarak gördüğü oryantasyon eğitimlerine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda yeni katılan öğrencilerimize oryantasyon eğitimi verilerek fakültemize ve çevreye uyumları sağlanmaktadır.
Sosyal etkinlikler kapsamında öğrenci topluluklarına ağırlık verilmiş, mekanlar sağlanarak çalışma olanakları yaratılmıştır. Öğrencilerimiz teorik ve uygulamalı derslerde elde ettikleri kazanımları öğrenci merkezli öğrenme anlayışına göre tasarlayarak birçok etkinlikte sunabilmektedir.
Eğitim alanında Sokrates/Erasmus, Farabi değişim programları çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin arttırılması için fakültemiz bünyesinde çalışmalar sürdürülmektedir. Bu programlar doğrultusunda üniversitemize gelecek konuk öğrenciler için 2009-2010 öğretim yılından itibaren misafirhane olanağı sağlanmıştır.
Fakültemizde öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler belirli aralarla düzenlenmektedir. Bu etkinliklerle öğrencilerimizin hem akademik hem de psiko sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.


 

Eğitim Fakültesi Dergisi