Fakültemiz Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi Özel Yetenek Sınavları Yedek Kayıt Listeleri

2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarını Özel Yetenek Sınavı ile kazanan adayların yedek listeleri ile kayıt işlemleri duyurusu ektedir.

Yedek Kayıt Tarihi: 05-08 Eylül 2017

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarını Yedek sıradan  kazanan adaylar belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmalıdır. Yedek adaylar verilen 1(bir) günlük süre içerisinde kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt haklarını yitirirler. Tüm yedek adayların kayıtları bitiminde açık kontenjan kalsa dahi başka kayıt yapılmayacaktır. Yedek kontenjandan alınacaklar Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir. Adaylar ilanları takip etmek zorundadır. Aksi takdirde her hangi bir hak talep edemez.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN ZORUNLU BELGELER

1- T.C.Kimlik numarası bulunan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi.

2- 2017 Yılı YGS ve LYS Sınav Sonuç Belgesinin aslı ve 1’er adet fotokopisi (internet çıktısı.)

3- 6 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

4- Lise Diplomasının aslı (ya da noter tasdikli örneği) ve fotokopisi.(Diplomaları henüz hazırlanmamış veya tek ders sınavına kalmış olanlar, okullarından durumunu gösteren resmi yazılı bir belge getireceklerdir.)

5- Engelli adaylar için engelini gösterir(bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu) resmi onaylı belge aslı ve fotokopisi.

6- Askerlik ile ilgili durumu olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr sitesinden sorgulanabilir. Ancak ihtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik belgesi talep edilebilecektir. Bu nedenle önceden yukarıda belirtilen siteye girerek veya askerlik şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel taşıyıp taşımadığı bilgisini öğrenmeniz sizin açınızdan yararlı olacaktır.

7- Belgeleri eksik olanların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1. Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Ancak   belgelenebilir  mazereti olan aday kaydını, kanuni temsilcisi veya tayin edeceği vekili aracılığı (noter vekâleti) ile yaptırabilir.

2. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

3. İsteğe bağlı hazırlık okumak isteyen öğrenciler ders kayıt yaparken “İsteğe Bağlı Hazırlık Kayıt   Dilekçesini” doldurmalıdırlar. (İsteğe Bağlı Hazırlık Programı Üniversitemiz Yabancı Diller  Yüksekokulunda yürütülmektedir.)

4. İsteğe bağlı hazırlık başvurusunda bulunan ya da bulunmayan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokul  akademik takviminde belirlenen ekle-sil haftasında başvurularından vazgeçebilirler ya da hazırlık sınıfı eğitimi için başvuru yapabilirler.

5. Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal   işlemler yapmaya yetkilidir.

Not: Eğitim Fakültesi B-Bloktaki Öğrenci İşlerinde yapılacaktır.
 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
21-11-2017
17-11-2017
15-11-2017
07-11-2017
07-11-2017
06-11-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
Tüm Duyurular
Eğitim Fakültesi Dergisi