2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavını Kazanan Adayların Asil ve Yedek Listesi

2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavını kazanan adayların asil ve yedek listesi ektedir.

Kesin Kayıt Tarihi: 23-24-25 Ağustos 2017

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalını Asil ve Yedek olarak kazanan adaylar belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmalıdır. Asil kayıt tarihi bitiminde kontenjan dolmadığı taktirde 28-29 Ağustos/ 05-08 Eylül 2017 tarihleri arasında yedek adaylar yedek sırasına göre çağrılacaktır. Yedek adaylar verilen 1(bir) günlük süre içerisinde kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt haklarını yitirirler. Tüm yedek adayların kayıtları bitiminde açık kontenjan kalsa dahi başka kayıt yapılmayacaktır. Yedek kontenjandan alınacaklar Fakültemiz web sayfasında ilan edilecektir. Adaylar ilanları takip etmek zorundadır. Aksi takdirde her hangi bir hak talep edemez. 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN ZORUNLU BELGELER

 T.C.Kimlik numarası bulunan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi. 

 2017 Yılı YGS ve LYS Sınav Sonuç Belgesinin aslı ve 1’er adet fotokopisi (internet çıktısı.)

 6 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

Lise Diplomasının aslı (ya da noter tasdikli örneği) ve fotokopisi.(Diplomaları henüz hazırlanmamış veya tek ders sınavına kalmış olanlar, okullarından durumunu gösteren resmi yazılı bir belge getireceklerdir.) 

 Engelli adaylar için engelini gösterir(bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu) resmi onaylı belge aslı ve fotokopisi.

Askerlik ile ilgili durumu olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr sitesinden sorgulanabilir. Ancak ihtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik belgesi talep edilebilecektir. Bu nedenle önceden yukarıda belirtilen siteye girerek veya askerlik şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel taşıyıp taşımadığı bilgisini öğrenmeniz sizin açınızdan yararlı olacaktır.

Belgeleri eksik olanların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Ancak    belgelenebilir  mazereti olan aday kaydını, kanuni temsilcisi veya tayin edeceği vekili aracılığı  (noter vekâleti) ile yaptırabilir.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

İsteğe bağlı hazırlık okumak isteyen öğrenciler ders kayıt yaparken “İsteğe Bağlı Hazırlık Kayıt   Dilekçesini” doldurmalıdırlar. (İsteğe Bağlı Hazırlık Programı Üniversitemiz Yabancı Diller  Yüksekokulunda yürütülmektedir.)

İsteğe bağlı hazırlık başvurusunda bulunan ya da bulunmayan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokul   akademik takviminde belirlenen ekle-sil haftasında başvurularından vazgeçebilirler ya da hazırlık sınıfı eğitimi için başvuru yapabilirler.

Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal   işlemler yapmaya yetkilidir.

Not: Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı kayıt  işlemleri Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Binasında yapılacaktır. 

 
DUYURU İLE İLGİLİ DOSYALAR
 
DİĞER DUYURULAR
21-11-2017
17-11-2017
15-11-2017
07-11-2017
07-11-2017
06-11-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
Tüm Duyurular
Eğitim Fakültesi Dergisi