İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü'ne bağlı olarak, 1998-1999 öğretim Yılında faaliyete başlamıştır. 2006 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin kurulmasıyla aynı üniversiteye bağlanarak eğitim öğretim faaliyetini sürdürmektir.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Programda, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Ayrıca, öğrenciler seçmeli dersler de almaktadırlar. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programdaki kuramsal dersler teknoloji destekli ortamlarda verilmektedir. Uygulamalı dersler ise, Eğitim Fakültesi, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uygulama İlköğretim Okulları işbirliği ile Uygulama Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmeni gözetiminde iki yarıyılda gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı, 1998 öğretim yılında ilköğretim ikinci basamakta (6-8 sınıf) görev yapacak sosyal bilgiler öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Programın öğrenci kontenjanı her yıl yeniden belirlenmekle birlikte genelde 80 kişi ( I.Öğr. 40-II. Öğr. 40) dolayındadır. Eğitim Fakültesi binasında bulunan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı, bir doçent, üç yardımcı doçent doktor ve bir araştırma görevlisi ile hizmet vermektedir.

DERSLER İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Eğitim Fakültesi Dergisi